Yenna

Vår Kleiner Münsterländer Yenna är född 2019 och vi använder henne till stötjakt i mindre "såtar" då hon stöter ganska kort. Framför allt använder vi henne till eftersök då hon helst fokuserar på skadat vilt.


Vi planerar ingen valpkull 2023.